แก้วเบียร์ | Ocean Brand
×

แก้วน้ำ แก้วค็อกเทล

PILSNER

พิลส์เนอร์

10 12 oz (300 ml)

1B00910

 

 

พิลส์เนอร์

12 oz (340 ml)

1B00912

 

พิลส์เนอร์

14 oz. (400ml)

1B00914

 

พิลส์เนอร์

11 oz (315 ml)

1B05011

IMPERIAL

อิมพีเรียล

12 14 oz (350 ml)

1B13412

 

อิมพีเรียล

16 34 oz (475 ml)

1R00216

 

อิมพีเรียล

19 oz (545 ml)

1R00219

METROPOLITAN

 

 

แก้วเบียร์

MUNICH

 

LUGANO

PLAYBOY