แก้วช็อต | Ocean Brand
×

แก้วช็อต

PLAZA

พลาซ่า ช็อต

2 oz (55 ml)

1P00210

UNO

อูโน่ ช็อต

1 14 oz (35 ml)

4P02910

SOLO SHOT

โซโล่ ช็อต

2 oz (60 ml)

1P00110

HAIKU SHOT

ไฮกุ ช็อต

2 oz (60 ml)

1B17202