พาทิโอ พิทเช่อ (ขาว) | Ocean Brand
×

พาทิโอ พิทเช่อ (ขาว)

5V18344 G0701

44 12 oz (1.265 ml)

แก้วใส่น้ำเปล่า หรือเครื่องดื่มเย็นประเภทต่างๆ เพื่อเสริฟ
ความกว้าง 140 มม / ความสูง 252 มม

แก้วคุณภาพสูง ดีไซน์สวย ใส แข็งแรงทนทาน แก้วสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร หรือใช้ในครัวเรือนพาทิโอ พิทเช่อ (ชมพู)

5V18344 G0201

44 12 oz (1.265 ml)

พาทิโอ พิทเช่อ (ฟ้า)

5V18344G0101

44 12 oz (1.265 ml)

พาทิโอ ไฮบอล

1B18310

10 14 oz (290 ml)