PILSNER, 200 ML. | Ocean Brand
×

พิลส์เนอร์

1B00907-6

200 ml

แก้วใส่เบียร์
ความกว้าง 68 มม / ความสูง 130.5 มม

แก้วคุณภาพสูง ดีไซน์สวย ใส แข็งแรงทนทาน แก้วสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร หรือใช้ในครัวเรือนพิลส์เนอร์

1B05011

11 oz (315 ml)

พิลส์เนอร์

1B00914

14 oz. (400ml)

พิลส์เนอร์

1B00912

12 oz (340 ml)

พิลส์เนอร์

1B00910

10 12 oz (300 ml)